ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 εώς και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από τους παρακάτω συνδέσμου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ