ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

   ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)