ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη ετήσιας μηχανογραφικής υποστήριξης Η/Υ και προγραμμάτων του Δήμου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ