ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) Η/Υ για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μύκης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ