ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Ξενώνων και Λουτρώνων Ιαματικών Πηγών Δ.Ε. Θερμών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ