ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μύκης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ