ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μίας τηλεφωνικής κονσόλας για το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Μύκης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ