ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ