ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πινακίδων και αμμοβολής παραθύρων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ