ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π.)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ