Έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Σαρανταπέντε (45) είναι ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που μπορούν να διατεθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης σύμφωνα με την 168/2018 απόφαση της επιτροπής ανάπτυξης του περιφερειακού συμβουλίου.

Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η έγκριση ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου , ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Η αίτηση , μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο της μόνιμης κατοιξίας του παραγωγού , ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σους παρακάτων συνδέσμους.

1163/08.05.2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης – Δελτίο Τύπου.

168/2018 απόφαση της επιτροπής ανάπτυξης του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

68/2018 απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.