Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία ψεκασμών υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικισμούς του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε  οικισμούς του Δήμου  Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 116 παρ.1  , του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε οικισμούς του Δήμου  Μύκης  μέχρι  της 15/05/2018 και ώρα 14:00 μμ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίσταεπιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους , που τηρείται στο ΥΠΑΑΤ , εναλλακτικά υποβάλλεται αντίγραφο της αναγγελίας /γνωστοποίησης έναρξης άσκησης επαγγέλματος  Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών κατά την υποβολή της προσφοράς.         

Πρόσκληση