Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση 3ου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης, του Δήμου Μύκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ