ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, όπως περιγράφεται στη συνημμένη πρόσκληση…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ