Ενημέρωση σχετικά με το τέλος ακίνητης περιουσίας

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εποβολή τέλους ακίνητης περιουσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ