ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να φιλοξενήσουμε 6 άτομα – τεχνικούς, από 8/8/2018 εώς 12/8/2018, οι οποίοι και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 16 άτομα – καλλιτέχνες από 10/8/2018 εώς 12/8/2018, οι οποίοι ανήκουν σε μουσικά σχήματα, στα πλαίσια της διοργάνωσης του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου, θα προβούμε σε δαπάνη φιλοξενίας σε ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης, ποσού εώς 730,00€, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ