ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχουμε στην προμήθεια τυπωμένων πολο (μπλούζες) για τα μέλη διοργάνωσης του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου, θα προβούμε στην ανωτέρω προμήθεια, ποσού 470,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ