ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης στα πλαίσια της διοργάνωσης του 14ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών, προκειμένου να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ