ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π.) όπως αναλύεται παρακάτω, προϋπολογισμού 4.064,31€…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ