Ανακοίνωση – Υποχρέωση των δημοτών να δηλώνουν τη διακοπή ηλεκτροδότησης

Ανακοίνωση.