ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση για το προσωπικό του (τακτικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), ανά δικαιούμενη Υπηρεσία (Τεχνική, Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Ύδρευση), από την υπογραφή της σύμβασης εώς και 31/12/2019, όπως αναλύεται στις συνημμένες προσκλήσεις για υποβολή προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (τεχνική υπηρεσία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (υπηρεσία περιβάλλοντος-καθαριότητας-ανακύκλωσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (υπηρεσία ύδρευσης)