Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : “Διαπλάτυνση δρόμων οικισμών ΔΕ Σατρών”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΤΕΥΔ.