ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Ξενώνων και Λουτρώνων Ιαματικών Πηγών Δ.Ε. Θερμών, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ