ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ