ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ