ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ