ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας (μεταλλικά φτυαράκια) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ