ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης του καυστήρα του Δημαρχιακού καταστήματος στην Σμίνθη, σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση  υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ