ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου ο Δήμος Μύκης να προβεί στην παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού ως προς ραδιενεργές ουσίες στην πηγή οικισμού Δημαρίου προϋπολογισμού 806,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ