ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη ετήσιας μηχανογραφικής υποστήριξης Η/Υ και προγραμμάτων του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ