ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό (τακτικό, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις περιγραφές των συννημμένων προσκλήσεων υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ