Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση – ημερίδα με θέμα “Θεσμικές αλλαγές και εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ν. 4555/18”

Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση – ημερίδα με θέμα “Θεσμικές αλλαγές και εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ν. 4555/18”