ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μίας ντουλάπας-αρχείου γραφείου για το πρώην κοινοτικό κατάστημα Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ