ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) μικροφώνων κι ενός (1) επιτοίχιου χρονομέτρου για την αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την καλύτερη διεξαγωγή των ανωτέρω συνεδριάσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ