ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών των φωτοτυπικών μηχανημάτων που βρίσκονται στη Δ/νση Δ/κών και Οικ/κών υπηρεσιών και στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λόγω ανάγκης επισκευής αυτών για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσίων, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ