ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη χρήση φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων με Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) διάρκειας τριών (3) ετών και δικαίωμα αγοράς…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ