Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στις κάτωθι εργασίες επισκευής σε καθίσματα γραφείου και καθίσματα συνομιλητών του Δήμου Μύκης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα Τετάρτη 24/4/2019 εώς και τις 14:00 μ.μ.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ