Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών τροχήλατων καθισμάτων για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου Μύκης και 15 μη τροχήλατων καθισμάτων συνομιλητού για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα Τετάρτη 24/4/2019 εώς και τις 13:45 μ.μ.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ