Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση προμήθειας υλικών  Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δ.Ε. Θερμών Σατρών Κοτύλης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ