ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των γραφείων Κ.Ε.Π. των Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών, Σατρών, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ