ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για υποβολή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

(σχετική ενημέρωση από Γ’ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 47 του ν. 4557/2018)

Προς κάθε αιρετό (δημοτικό σύμβουλο) που υπηρέτησε στον Δήμο τα έτη 2015 – 2016 – 2017 και μέχρι σήμερα.

Όσοι είναι ή ήταν υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, παρακαλούνται να σπεύσουν ΑΜΕΣΑ

να τακτοποιήσουν τις εκρεμμότητές τους.