ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης – επισκευής μίας (1) κλιματιστικής μονάδας που βρίσκεται στο χώρο του δημαρχιακού καταστήματος, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ