ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης προσφοράς…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ