Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου και των Δημοτικών Ενοτήτων Κοτύλης και Σατρών”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΕΥΔ (pdfdoc)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdfdoc)