Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “Ασφαλτόστρωση δρόμου σε οικισμούς Δημοτικής Κονότητας Εχίνου και Δημοτικής Ενότητας  Κοτύλης , Θερμών και Σατρών “.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ