Μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης, την 03-10-2019 και 04-10-2019, λόγω ειδικών συνθηκών

Μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης, την 03-10-2019 και 04-10-2019, λόγω ειδικών συνθηκών