ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των ξενώνων Δ.Ε. Θερμών σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ