Απόφαση Δημάρχου αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας νηπιαγωγείου ΔΗΜΑΡΙΟΥ

Απόφαση Δημάρχου αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας νηπιαγωγείου ΔΗΜΑΡΙΟΥ