Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αναθεση της μελέτης έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σμίνθης και Μύκης(οκισμός Σμίνθης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ (PDF , doc)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης ως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.