ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ηλεκτρονικού επεξεργαστή (Desktop PC) για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ